Ngày Tháng Chín 29, 2022

“ROOM tín dụng” cạn kiệt

Trong suốt thời gian qua, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất mà cả người tiêu dùng cá nhân đã liên tục bị thông báo là hết “room tín dụng” khi đi vay vốn dù là ở những ngân hàng…