Nguyen Minh Ngoc

Nguyen Minh Ngoc

LẠM PHÁT ‘NHẤT THỜI’

Cho đến năm 2021, khi thế giới đã cố gắng phục hồi sau đại dịch COVID-19, Powell và các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã mô tả giá cả tăng chỉ phản ánh lạm phát “nhất thời”.…